Μενού Κλείσιμο

Λήψη εγγράφων Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν την κατάταξή τους σε Μ.Κ., καθώς και τα παρακάτω έγγραφα από το Πληροφοριακό Σύστημα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Για την παραλαβή των εγγράφων χρειάζεται να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και το ΑΦΜ τους.

Έγγραφα προς παραλαβή

1) Κατάταξη εκπαιδευτικού σε Μ.Κ.
2) Αναγνώριση προϋπηρεσίας (αν έχει ο εκπαιδευτικός)
3) Αναγνώριση μεταπτυχιακού-διδακτορικού (αν έχει ο εκπαιδευτικός)

Μετάβαση στο περιεχόμενο