Μενού Κλείσιμο

Προσωρινός πίνακας μορίων μετάθεσης ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής & τα μέλη ΕΒΠ-ΕΕΠ που έχουν υποβάλλει αίτηση να μετατεθούν σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ κλπ να ελέγξουν τον προσωρινό πίνακα μορίων μετάθεσης Γενικής (εδώ)  Ειδικής Αγωγής (εδώ). Τα επιμέρους αναλυτικά στοιχεία στις αιτήσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να ελεγχθούν μέσω του teachers.minedu.gov.gr καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι καταχωρίσεις από την υπηρεσία μας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες αιτήσεων μετάθεσης.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 21/11/2022 έως και 25/11/2022.

Οι πίνακες αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ) και δεν αφορά τις βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις εντός Κορινθίας. 

Aιτήματα για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή διόρθωση γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του teachers.minedu.gov.gr (επιλέγετε “Αιτήματα” από το μενού αριστερά και στη συνέχεια “Νέο ερώτημα”)

Δεν θα απαντώνται ερωτήματα και αιτήματα από εκπαιδευτικούς που ΔΕΝ έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ διότι όπως έχουμε ήδη πολλάκις ενημερώσει, οι πίνακες μορίων για εντός ΠΥΣΠΕ δεν συμπεριλαμβάνονται στις προθεσμίες της εγκυκλίου και θα αναρτηθούν όποτε ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο