Μενού Κλείσιμο

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

2η Εγκύκλιος_Κύκλος 2022β (ΥΠΕΣ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΣ2022Β (ΥΠΑΙΘ)

Προθεσμία: από τις 5 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο