Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων της ΔΠΕ Κορινθίας να υποβάλλουν την αίτησή τους από Παρασκευή 9/12/2022 έως και Τετάρτη 28/12/2022 και ώρα 16:00 σύμφωνα με την προκήρυξη της υπηρεσίας μας.

Προκήρυξη – πρόσκληση

Ν. 4823/2021 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (από την ΔΔΕ Φλώρινας)

Απόφαση ρύθμισης θεμάτων επί της διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος: https://schooldirectors.minedu.gov.gr/

Υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστικά οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί.

Οδηγίες για τη συμπλήρωσή της δεν παρέχονται από την υπηρεσία μας, υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα εδώ 

Οι προκηρύξεις άλλων διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα προωθηθούν στις σχολικές μονάδες καθώς αυτό θα δημιουργούσε έναν υπερβολικό όγκο εισερχομένων μηνυμάτων στα σχολεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΔΠΕ και ΔΔΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο