Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ

Στο συνημμένο πίνακα αναφέρονται οι αιτήσεις για βελτίωση/οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ που έχουν οριστικοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και έχουν καταχωριστεί τα κριτήρια μετάθεσης βάσει με τις υπηρετήσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο τμήμα προσωπικού σύμφωνα με τις οδηγίες της αντίστοιχης εγκυκλίου.

Αν έχετε υποβάλλει αίτηση βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ μέσω του teachers.gov.gr και δεν βρίσκετε τα στοιχεία σας στον παραπάνω πίνακα, παρακαλούμε όπως ελέγξετε το προσωπικό σας email στο ΠΣΔ (και το φάκελο spam) διότι θα σας έχει αποσταλεί μήνυμα για κάποια εκκρεμότητα στην αίτησή σας που πρέπει να τακτοποιηθεί ώστε να καταχωριστεί από την υπηρεσία μας η αίτησή σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο