Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώνουμε ότι έχουν ελεγχθεί όλες οι αιτήσεις βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ για τη Γενική και την Ειδική Αγωγή. Παρακαλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς που ΔΕΝ εμφανίζεται η αίτησή τους στους συνημμένους πίνακες, να ελέγξουν το προσωπικό τους email στο ΠΣΔ διότι θα υπάρχει μήνυμα σχετικά με κάποιο πρόβλημα με τα δικαιολογητικά τους (και γι’ αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί η καταχώριση της αίτησής τους από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας μας).

Στους πίνακες εμφανίζονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα ή εκκρεμότητα. Σημειώνουμε ότι η περιοχή εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης θα εμφανιστεί όταν καταχωριστούν οι προτιμήσεις σχολικών μονάδων από τους/τις εκπαιδευτικούς. Στο teachers.minedu.gov.gr μπορείτε να δείτε όλα σας τα στοιχεία και τις συνολικές μονάδες μετάθεσής σας ανά κριτήριο (υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τις μεταφορτώσεις των μαζικών στοιχείων, παρακαλούμε να υποβάλλετε αίτημα μέσω της εφαρμογής αν βλέπετε διαφορά μεταξύ των μονάδων που εμφανίζονται στο teachers με τις μονάδες που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες).

Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν μοριοδότηση κριτηρίων μετάθεσης έπρεπε να έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο