Μενού Κλείσιμο

Προσωρινός πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Π.Ε. Κορινθίας μετά την συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2023, ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Π.Ε. Κορινθίας, σύμφωνα με την Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 Υπουργική απόφαση.

Ενστάσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης από την Τετάρτη 18/01/2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 23:59.

Προσωρινός πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Π.Ε. Κορινθίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο