Μενού Κλείσιμο

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης της με αρ. πρωτ. 29860/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΚΙΟΞΛΔ-3ΦΒ) πρόσκλησης έως και την Δευτέρα 23-01-2023 στις 15:00.

6206 /Ε3/19-01-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Δελτίου Τύπου ΙΕΠ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο