Μενού Κλείσιμο

Οριστικός πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Π.Ε. Κορινθίας μετά την μη κατάθεση ένστασης από υποψήφιο/α επί του προσωρινού πίνακα δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Π.Ε. Κορινθίας, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα (δεν υπάρχει αλλαγή):

Οριστικός πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Π.Ε. Κορινθίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο