Μενού Κλείσιμο

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας. Επί των πινάκων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την υπηρεσιακή διεύθυνση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ προς το Τμήμα Προσωπικού της ΔΠΕ Κορινθίας στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr, από την Τρίτη 31/01/2023 έως και τη Δευτέρα 06/02/2023

Επισημαίνουμε ότι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα υπολογιστούν όταν υποβληθούν οι προτιμήσεις από τους εκπαιδευτικούς σε επόμενη φάση της διαδικασίας.

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο