Μενού Κλείσιμο

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 09/02/2023 αναρτήθηκαν στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα τα στοιχεία των αξιολογούμενων και των αξιολογητών τους προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), οι οποίοι συμπληρώνουν διετία από το διορισμό τους.

Προσοχή! Υπάρχουν κάποιοι αξιολογούμενοι που ανήκουν στις ειδικότητες: Σχολικοί Νοσηλευτές, Θεραπευτών Λόγου και Εργοθεραπευτές, για τους οποίους ακόμα δεν έχουν ορισθεί οι αξιολογητές τους. Οι συγκεκριμένοι αξιολογούμενοι θα ενημερωθούν με επόμενη ανακοίνωση για την αξιολόγησή τους.

Οι αξιολογούμενοι (εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ) καθώς και οι αξιολογητές μπορούν να ενημερώνονται για το σχετικό θέμα από το επισυναπτόμενο έγγραφο με ΑΠ 14374/ΓΔ5/8-2-2023 του ΥΠΑΙΘ.

Ο Διευθυντής

Μετάβαση στο περιεχόμενο