Μενού Κλείσιμο

Αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολείων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Κορινθίας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας μετά την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της αρ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β/2022).

Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας υποψηφίων  

Μετάβαση στο περιεχόμενο