Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων σε συνέντευξη

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Π.Ε. Κορινθίας, καλεί τους/τις υποψηφίους/ες Διευθυντές/ντριες δημοτικών σχολείων αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας σε συνέντευξη όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της αρ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β/2022) Υπουργικής απόφασης. Οι υποψήφιοι που δεν θα προσέλθουν στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα ξεκινήσουν την Τρίτη 14/3/2023 και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 21/3/2023

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων

Μετάβαση στο περιεχόμενο