Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχ. έτος 2023-2024 & από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου

Όσοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 για το Νότιο Ημισφαίριο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 10-03-2023 έως 20-03-2023 και ώρα 23:59.

Η με απ. 27766/Η2/10-03-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σχ. έτος 2023-24 (ΑΔΑ: ΡΡΦ246ΜΤΛΗ-Λ3Θ)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο