Μενού Κλείσιμο

Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Πρόσκληση (ΑΠ:30633/Ε4/17-03-2023 και ΑΔΑ: 99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 17 έως και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο