Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Η με απ. 34740/Ε2/27-3-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 06-04-2023 μέχρι 18-04-2023 και ώρα 15:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο