Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/βαθμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και εκπ/κων Α/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η με απ 36165/Ε2/29-03-2023 απόφαση του ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: 629Φ46ΜΤΛΗ-ΔΣΖ)

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 29-03-2023 έως και 11-04-2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο