Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση σε επιμορφωτικές συναντήσεις για τις/τους νηπιαγωγούς της Π.Ε. Κορινθίας

Σας γνωστοποιούμε ότι η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών, κα Αλεξάνδρα Νικολάου έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή έξι (6) επιμορφωτικών συναντήσεων, με θέμα: «Μαθητοκεντρική και Παιχνιδοποιημένη Μάθηση – Αξιοποίηση του Διλήμματος- dibl». Οι εν λόγω επιμορφωτικές συναντήσεις αφορούν όλες/ους τις/τους νηπιαγωγούς που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Συμβούλου Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβάνονται οι νηπιαγωγοί των τμημάτων ένταξης και της παράλληλης στήριξης). Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Π.Δ. 79/2017 και τις τροποποιήσεις αυτού  (Άρθρο 23, παρ. ιγ του Ν. 4559/2018), τις ημέρες διεξαγωγής των επιμορφωτικών συναντήσεων δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα στα νηπιαγωγεία, οι εκπαιδευτικοί των οποίων θα συμμετέχουν στις αντίστοιχες ομάδες.

Αφίσα

Προγραμματισμός1

Προγραμματισμός2

Μετάβαση στο περιεχόμενο