Μενού Κλείσιμο

Aνακοίνωση για τους μόνιμους διορισμούς

Σε απάντηση σωρείας τηλεφωνημάτων σχετικά με τους μόνιμους διορισμούς, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Ο πίνακας με τα λειτουργικά κενά στα οποία θα τοποθετηθούν οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί θα καταρτιστεί μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού για το επόμενο έτος βάσει εγγραφών, τις αποφάσεις για αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε φορείς και τις μεταθέσεις/οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ. Την παρούσα χρονική στιγμή δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόβλεψη για τις θέσεις που θα παραμείνουν κενές για την τοποθέτηση των νεοδιόριστων

2. Η τοποθέτηση των νεοδιόριστων σε λειτουργικό κενό (προσωρινή τοποθέτηση για το έτος 2023-2024) θα γίνει μετά την ανάληψη υπηρεσίας τους και γίνεται με σειρά μορίων αθροιστικά από α) οικογενειακούς λόγους, β) εντοπιότητα και γ) συνυπηρέτηση όπως προβλέπεται για τη διαδικασία των μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων (εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ). Τα μόρια και η σειρά προτεραιότητας σε περιπτώσεις ισοβαθμίας υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996. Σημειώνουμε ότι οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 προηγούνται στις τοποθετήσεις.

3. Οριστική τοποθέτηση σε οργανική θέση θα γίνει με τις διαδικασίες μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων για το έτος 2024-2025.

4. Οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαίωμα μετάθεσης ή απόσπασης για 2 έτη κατά τα οποία πρέπει να υπηρετήσουν σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού τους.

5. Μόνο για το δικαίωμα απόσπασης εκτός περιοχής εξαιρούνται από την απαγόρευση όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 καθώς και όσοι έχουν οι ίδιοι/ες (ή οι σύζυγοί τους) αναπηρία 75% ή είναι γονείς τέκνου με αναπηρία 67%. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες και αποσπαστούν εκτός περιοχής, θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης εκτός περιοχής μόνο όταν συμπληρώσουν 2ετή υπηρέτηση στην περιοχή διορισμού τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο