Μενού Κλείσιμο

Λήψη εγγράφων λήξης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Ενημερώνουμε τους/τις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης μπορούν να λάβουν, ψηφιακά υπογεγραμμένα, τα έγγραφα λήξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο