Μενού Κλείσιμο

Βράβευση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το eTwinning Έργο «English is E123»

Η φετινή σχολική χρονιά 2022-23 ξεκίνησε με τη βράβευση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας (3 Σεπτεμβρίου 2022) για το eTwinning Έργο με τίτλο «English is E123» και ολοκληρώθηκε με την απονομή και της Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας (9 Ιουνίου 2023). Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2021-22.

Σκοπός του Έργου ήταν να ενθαρρύνει τις/τους μαθήτριες/μαθητές να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με παιδιά αντίστοιχης ηλικίας από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και βιωματικά, μέσα από κοινές, συνεργατικές δραστηριότητες να συνειδητοποιήσουν ότι η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μπορεί να είναι ένα ευχάριστο, διασκεδαστικό παιχνίδι. Στο πλαίσιο αυτό, ο βασικός άξονας που κινήθηκε το έργο ήταν τα παιδιά να μη νιώσουν σε καμία περίπτωση υποχρεωμένα να μάθουν το αγγλικό λεξιλόγιο με στείρο, παπαγαλίστικο τρόπο αλλά να συναισθανθούν την ανάγκη υιοθέτησής του στη σχολική και όχι μόνο πραγματικότητα. Μέσα από τη δημιουργία ενός φιλικού, συνεργατικού και ασφαλούς περιβάλλοντος έγινε προσπάθεια τα παιδιά να συμμετάσχουν σε ευχάριστες, ευφάνταστες, πρωτότυπες, παιγνιώδεις ομαδικές δραστηριότητες, να οικοδομήσουν και να ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθησή τους, θέτοντας επιτεύξιμους στόχους και εστιάζοντας σε καταστάσεις και συνθήκες όπου η χρήση των Αγγλικών και των ΤΠΕ είναι απαραίτητη.

Αυτό είναι το τέταρτο eTwinning Έργο του Σχολείου που βραβεύεται με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. Η ετικέτα αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της ποιότητας ενός eTwinning Έργου σε Ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, δείγμα της επιτυχίας των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων που δείχνει ότι το έργο τους ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Συγχαρητήρια σε όσες και όσους συνέβαλαν σ’ αυτή την επιτυχία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο