Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για ερωτήματα σχετικά με τους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών 2023

Ενημερώνουμε τους/τις εκπαιδευτικούς που θα διοριστούν φέτος ως μόνιμοι στην ΔΠΕ Κορινθίας (σε αναμονή της έκδοσης του ΦΕΚ διορισμού τους και λόγω συνεχόμενων ερωτημάτων των ενδιαφερομένων, η έκδοση του ΦΕΚ κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει τον Αύγουστο, η ενημέρωση θα γίνεται από την παρούσα ιστοσελίδα άμεσα):

Η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων στην ΔΠΕ Κορινθίας, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

(πατήστε εδώ για την εμφάνιση ολόκληρου του άρθρου)

 • Οι νεοδιοριζόμενοι/ες προσέρχονται αυτοπροσώπως και με το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας, Κολιάτσου 44, Κόρινθος κατά τις ημερομηνίες που θα ορίσει το ΥΠΑΙΘ για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν και στην παρούσα ιστοσελίδα όταν μας κοινοποιηθούν από την Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις ημερομηνίες)
 • Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν πολιτικό όρκο θα ενημερώσουν μέσω email από την προηγούμενη ημέρα την υπηρεσία μας (στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr) ώστε να έχουν προετοιμαστεί τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.
 • Για την ανάληψη υπηρεσίας είναι απαραίτητη η υποβολή των ιατρικών βεβαιώσεων παθολόγου και ψυχιάτρου ως προς την ικανότητα για διορισμό (παραπεμπτικό υπηρεσίας).
 • Τα δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων που θα πρέπει να κατατεθούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα.
 • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά περίπτωση από τους νεοδιόριστους (οικογενειακού επιδόματος, αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναγνώριση προϋπηρεσίας) θα υποβληθούν ήδη συμπληρωμένες και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την ανάληψη υπηρεσίας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες στο αρχείο “δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας” ώστε να μην υποβάλλετε άσκοπα αιτήσεις αν δεν ανήκετε σε κάποια κατηγορία δικαιούχων.
 • Υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας είναι και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (επίσης ήδη έτοιμη και υπογεγραμμένη θα συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας)
 • Για την όσο το δυνατό συντομότερη καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας των νεοδιοριζόμενων, θα υποβληθεί συμπληρωμένη και η συνοπτική φόρμα στοιχείων μισθοδοτούμενου
 • H διαδικασία υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης θα γίνει σε επόμενο διάστημα από την ανάληψη υπηρεσίας και θα γίνει εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά (με νέες οδηγίες που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα) χωρίς να απαιτείται παρουσία του εκπαιδευτικού. Μετά την ορκωμοσία οι νεοδιοριζόμενοι/ες δεν θα χρειαστεί να προσέλθουν εκ νέου στην υπηρεσία έως την 1/9/2023, ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους, οπότε και θα παρουσιαστούν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν.
 • Οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου (ολόκληρη ή υπόλοιπό της μετά τη χρήση της άδειας ως αναπληρώτριες) θα πρέπει να ενημερώσουν την υπηρεσία μέσω email (στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr) άμεσα μετά την ανακοίνωση του διορισμού τους, ώστε να μπορούν να υπολογιστούν οι ανάγκες της υπηρεσίας σε προσλήψεις αναπληρωτών. To ίδιο ισχύει και για απουσία λόγω εγκυμοσύνης (επαπειλούμενης, κύησης, λοχείας). Η ενημέρωση αυτή δεν αλλάζει την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας ούτε και τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησής τους που θα γίνει για όλους/ες σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται).
 • Αιτήσεις για άδεια κύησης/λοχείας/ανατροφής θα υποβάλλετε όταν θα αναλάβετε υπηρεσία και θα ορκιστείτε, πριν την ορκωμοσία δεν είστε υπάλληλοι ώστε να μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις για άδειες.
 • Έντυπο περιουσιακής κατάστασης το οποίο υποβάλλεται σε έναν απλό φάκελο κλειστό με το ονοματεπώνυμό σας απ’ έξω και δεν ανοίγεται ούτε ελέγχεται από την υπηρεσία μας.

Επισημαίνουμε ότι καμία ενέργεια προς την υπηρεσία μας δεν θα γίνει από τους/τις νεοδιόριστους/ες πριν την δημοσίευση του ΦΕΚ και την ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα των ημερομηνιών ανάληψης υπηρεσίας, η παρούσα ανακοίνωση γίνεται μόνο για ενημερωτικό σκοπό και για την τυχόν απαιτούμενη προετοιμασία των δικαιολογητικών από τους/τις εκπαιδευτικούς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο