Μενού Κλείσιμο

Ενεργοποίηση και τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο εμπειρογνωμόνων για την κατηγορία “Επόπτες Εισηγητών/Αξιολογητών” του ΙΕΠ

Ενεργοποίηση και τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  εγγραφής σε μητρώο εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ (ΑΔΑ: ΨΨΚΝΟΞΛΔ-ΥΤΨ) για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν μόνο ηλεκτρονική  αίτηση από 04/07/2023 και ώρα: 15:00 έως 21/07/2023 και ώρα: 15:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο