Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για λειτουργικές υπεραριθμίες και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Λόγω της καθυστέρησης ανακοίνωσης των αποσπάσεων σε φορείς και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, τη Δευτέρα 10/7/2023 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ για τη διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών στα σχολεία και θα ανακοινωθεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα (με τα υφιστάμενα δεδομένα). Επίσης θα ανακοινωθούν και τα κενά των σχολείων στην ίδια ή στις όμορες ομάδες (υφιστάμενα και πιθανά λόγω απόσπασης εκτός ΠΥΣΠΕ) που θα έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα. Σε σχολικές μονάδες που τελικά θα αποσπαστεί εκτός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικός και θα απαλειφθεί ή μειωθεί η υπεραριθμία, δεν θα μετακινηθεί ο/η υπεράριθμος/η εκπαιδευτικός.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ 

Τη Δευτέρα 10/7/2023, μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ, θα ανακοινωθούν οι πίνακες με τον αριθμό λειτουργικών υπεραριθμιών ανά σχολική μονάδα και οι οδηγίες για τη δήλωση επιθυμίας κρίσης ως υπεράριθμου/ης. Η προθεσμία θα είναι από 11-13/7/2023 και οι δηλώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά. Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται για να διασφαλιστεί ότι θα  ενημερωθούν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί, αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις θα υπάρξουν στην ανακοίνωση της 10/7/2023.

Οι δηλώσεις σχολικών μονάδων θα γίνουν σε επόμενη φάση με νέα ανακοίνωση στις 14/7/2023 και η πιθανή προθεσμία θα είναι 14-23/7/2023. Εντός της ίδιας 10ήμερης προθεσμίας θα υποβληθούν και οι αιτήσεις για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ (βελτίωση θέσης). Θα ανακοινωθούν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ κενά λαμβάνοντας υπόψη και τα πιθανά κενά που θα προκύψουν από τις  αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΠΕ. Η διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κάθε περίπτωση θα προηγηθεί των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί που θα έρθουν με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας θα κληθούν συμπληρωματικά να δηλώσουν σχολικές μονάδες αν δεν έχουν ανακοινωθεί οι αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΠΕ έως τις 23/7/2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο