Μενού Κλείσιμο

Δήλωση εκπαιδευτικών για λειτουργικές υπεραριθμίες 2023-2024

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60 που έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα που εμφανίζει λειτουργική υπεραριθμία, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση περί επιθυμίας τους ή μη να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι για το 2023-2024.

Παρακαλούμε όπως μελετήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο αρχείο. Σε αυτή τη φάση γίνονται μόνο οι δηλώσεις περί χαρακτηρισμού λειτουργικά υπεράριθμου/ης και σε επόμενη φάση θα κληθούν όσοι/ες κριθούν υπεράριθμοι να δηλώσουν σχολεία.

Στους πίνακες για τις λειτουργικές υπεραριθμίες διακριτά αναφέρονται οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να υπάρξουν μεταβολές λόγω της επικείμενης έκδοσης αποφάσεων αποσπάσεων εκτός ΠΥΣΠΕ, οι οποίες αναλόγως θα ληφθούν υπόψη από το υπηρεσιακό συμβούλιο για τη διαδικασία, με την έκδοσή τους.

Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων έως Πέμπτη 13/7/2023 ηλεκτρονικά.  Για τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60: Δήλωση υπεραριθμίας ΠΕ60, για τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70: Δήλωση υπεραριθμίας ΠΕ70

Μετάβαση στο περιεχόμενο