Μενού Κλείσιμο

Λειτουργικές υπεραριθμίες – Αποσπάσεις και τοποθετήσεις αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ

***Ενημέρωση 21/7/2023: Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, δίνεται επιπλέον προθεσμία, στους/ις εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας, έως την Τρίτη 25/7/2023 και ώρα 11:00 π.μ. για να υποβάλλουν τη δήλωση προτίμησής τους.***

————————————————————

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ αποφασίστηκε ο χαρακτηρισμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες που διαπιστώθηκε υπεραριθμία.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ 

Οι υπεράριθμοι/ες εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για τις σχολικές μονάδες της ίδιας ή των όμορων ομάδων (στην περίπτωση που δεν επαρκούν τα κενά στην ίδια ομάδα) από 14/7-23/7/2023 αποκλειστικά μέσω του υπηρεσιακού τους email (@sch.gr) προς το tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr αναγράφοντας στο θέμα “Δήλωση σχολείων υπεράριθμου/ης”

Αναλυτικά αναφέρονται όλα τα κενά ΠΕ60 και ΠΕ70 (υφιστάμενα και πιθανά λόγω αποσπάσεων εκτός ΠΥΣΠΕ) στους πίνακες με τις λειτουργικές υπεραριθμίες. Στις περιπτώσεις που επαρκούν τα κενά στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορείτε να δηλώσετε κενά όμορης ομάδας (στους πίνακες έχουν γίνει οι αλλαγές λόγω των αποσπάσεων σε φορείς που ήδη ανακοινώθηκαν).

Οι λειτουργικά υπεράριθμοι/ες εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν να δηλώσουν κενά της ίδιας ή όμορης ομάδας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ η οποία θα εξεταστεί με όλες τις αιτήσεις αποσπάσεων, με μόρια, χωρίς καμία προτεραιότητα. Επίσης, οι λειτουργικά υπεράριθμοι/ες εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν και δήλωση σχολείων υπεράριθμου και αίτηση απόσπασης (σε 2 διαφορετικά email). Δεδομένης της επικείμενης έκδοσης απόφασης αποσπάσεων εκτός ΠΥΣΠΕ, σε σχολεία που θα εκλείψει η λειτουργική υπεραριθμία (ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο), ο/η χαρακτηρισμένος/η υπεράριθμος/η εκπαιδευτικός, δεν θα μετακινηθεί.

Η υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ (βελτίωσης θέσης) θα γίνει μέσα στην ίδια προθεσμία από 14/7/2023-23/7/2023 και θα εξεταστούν από το ΠΥΣΠΕ μαζί με τις τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων (διατηρούμενης της προτεραιότητας των υπεράριθμων). Τα κενά ΠΕ60 και ΠΕ70 είναι στους πίνακες με τις λειτουργικές υπεραριθμίες. Τα κενά των ειδικοτήτων είναι απολύτως ενδεικτικά και για τις ειδικότητες που έχουν λίγες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα μπορείτε να δηλώσετε περιοχές (π.χ. σχολεία περιοχής Κιάτου). Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του υπηρεσιακού σας email (@sch.gr) προς το tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr αναγράφοντας στο θέμα “Αίτηση απόσπασης”

Εγκύκλιος αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕΑίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο