Μενού Κλείσιμο

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ διδ. έτους 2023-2024

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ αποφασίστηκαν:

Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2023-2024

Επισημαίνουμε ότι α) στα κενά της κάθε ομάδας προηγούνται οι υπεράριθμοι/ες εκπαιδευτικοί της ίδιας ομάδας και μετά εξετάζονται οι των όμορων ομάδων, β) η μετακίνηση λόγω υπεραριθμίας δεν επηρεάζει την κατοχή της οργανικής θέσης και γ) η τοποθέτηση είναι για το διδακτικό έτος 2023-2024 και οι μονάδες δυσμενών συνθηκών που υπολογίζονται είναι πάντα οι περισσότερες (του σχολείου της οργανικής ή του σχολείου μετακίνησης λόγω υπεραριθμίας). Στην περίπτωση που υπεράριθμος/η υπέβαλλε και αίτηση απόσπασης και ικανοποιήθηκε η αίτηση αυτή, οι μονάδες που υπολογίζονται είναι οι μονάδες του σχολείου απόσπασης.

Αποσπάσεις και τοποθετήσεις αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ 2023-2024

Δεν υπάρχει πρόβλεψη ημερομηνιών για εξέταση αιτήσεων απόσπασης από εκπαιδευτικούς που δεν ικανοποιήθηκε η αίτησή τους και παρέμειναν στην οργανική τους, για τυχόν αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αποφασιστεί από το ΠΥΣΠΕ η δυνατότητα εξέτασής τους ως β’ φάση αποσπάσεων εφόσον δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί. Επισημαίνουμε ότι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μετά την ανάληψη υπηρεσίας τους, προηγούνται για προσωρινή τοποθέτηση έναντι οποιασδήποτε αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών.

Εναπομείναντα κενά ΠΕ60 και ΠΕ70 μετά από υπεραριθμίες και αποσπάσεις 

Μετάβαση στο περιεχόμενο