Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), με την ιδιότητα Συμβούλων Εκπαίδευσης και Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Η με απ 88634/Δ6/4-8-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/services/deppsaitiseis/    από την Τρίτη 8/08/2023 έως την Δευτέρα 21/08/2023 και ώρα 15:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο