Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024

Η με απ 90870/Ε4/14-08-2023 Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ: 61ΟΣ46ΝΚΠΔ-Ι15).

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/) από την Παρασκευή 18/8 έως και την Παρασκευή 25/8/2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο