Μενού Κλείσιμο

Ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2023

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των αποφάσεων μόνιμων διορισμών, ενημερώνουμε ότι η ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί από

σήμερα 17/8 έως και 23/8 (σύμφωνα με τις 5 ημέρες προθεσμίας που αναγράφεται στα ΦΕΚ διορισμού) στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας, Κολιάτσου 44, 1ος όροφος.

Προσέλευση από τις 09:00 π.μ. – Καθημερινά θα γίνεται ορκωμοσία στις 13:00 

Απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ανάληψη υπηρεσίας καθώς και οι ιατρικές βεβαιώσεις

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προηγούμενης ανακοίνωσής μας για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν και να έχουν προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα. Δεν θα γίνει έλεγχος κατά την ανάληψη υπηρεσίας των δικαιολογητικών (εκτός από τις ιατρικές βεβαιώσεις) και η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας θα γίνει στον συντομότερο δυνατό χρόνο ώστε να αποφευχθεί η παρατεταμένη παραμονή των εκπαιδευτικών στον περιορισμένο χώρο της Διεύθυνσης. Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι λάθος ή δεν έχει υποβληθεί θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε επόμενη φάση. Αν παραλείψετε να υποβάλλετε κάποια αίτηση, θα την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο mail@dipe.kor.sch.gr αφού αποχωρήσετε από την υπηρεσία.

Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα τοποθέτησης και λοιπών αποριών θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας ή αν υπάρχουν άλλα ερωτήματα θα υποβάλλονται με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Η ημερομηνία έναρξης μισθοδοσίας είναι η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Μετά την ορκωμοσία, δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση για καμία διαδικασία έως την 1/9/2023, που θα παρουσιαστούν  στο σχολείο τοποθέτησής τους (πλην των εκπαιδευτικών που θα τους έχει χορηγηθεί άδεια). Η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων για προσωρινή τοποθέτηση θα γίνει μέσω email. Όλοι/ες ανεξαιρέτως οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης σε σχολική μονάδα, ανεξαρτήτως αν θα απουσιάζουν με άδεια το για όλο ή μερικώς το διδ. έτος 2023-2024.

Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται με βάση το άθροισμα των μονάδων τους από οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα και συνυπηρέτηση. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας εξετάζονται τα έτη προϋπηρεσίας και αν και εκεί υπάρχει ισοβαθμία θα ληφθεί υπόψη η σειρά διορισμού τους στο ΦΕΚ. Προτάσσονται στην τοποθέτηση οι ανήκοντες/ουσες σε ειδική κατηγορία (συγκεκριμένες ασθένειες, γονείς τέκνου με αναπηρία 67% ή ασθένεια, πολύτεκνοι γονείς).

Μετάβαση στο περιεχόμενο