Μενού Κλείσιμο

Οριστικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων και πρόγραμμα συνεντεύξεων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Π.Ε. Κορινθίας, μετά τη σημερινή του συνεδρίαση (στην οποία διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τις υποψήφιες) ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων για τη θέση του/της διευθυντή/ντριας του Δ.Σ. Εξαμιλίων.

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων ορίζεται ως εξής:

Σάκουλη Γεωργία – 29/8/2023 και ώρα 08:30

Σταμούλη Φωτεινή – 29/8/2023 και ώρα 08:45

Oριστικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων διευθυντριών Δ.Σ. Εξαμιλίων 

Μετάβαση στο περιεχόμενο