Μενού Κλείσιμο

Tοποθέτηση προϊσταμένων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση των προϊσταμένων των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων αρμοδιότητας ΔΠΕ Κορινθίας. Επισημαίνουμε ότι στα μονοθέσια σχολεία η τοποθέτηση γίνεται για σχολικό έτος, πλην των περιπτώσεων σχολικών μονάδων στα οποία δεν υπηρετεί με οργανική θέση εκπαιδευτικός και τοποθετείται στη θέση του/της προϊσταμένου/ης εκπαιδευτικός με τοποθέτηση στο σχολείο για διδακτικό έτος. Στα λοιπά σχολεία η τοποθέτηση γίνεται με 4ετή θητεία, έως 31/7/2027. Στα άνω των 1/θεσίων σχολεία που δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση, οι θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν ως θέση αναπληρωτή/τριας προϊστάμενου/ης.

Οι προϊστάμενοι/ες αναλαμβάνουν αύριο 1/9/2023 υπηρεσία στη σχολική μονάδα “ως προϊστάμενος/η”.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων ανά σχολική μονάδα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο