Μενού Κλείσιμο

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου για το έργο eTwinning  «Safe, Safer, the Safest»

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου έλαβε Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το έργο eTwinning  «Safe, Safer, the Safest» που υλοποίησε το σχολικό έτος  2022-2023.

Βασικός στόχος του έργου ήταν η ενθάρρυνση  της ορθής χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές/τριες μέσω της συμμετοχής τους σε ποικίλες συνεργατικές δραστηριότητες με βασικό θέμα την ασφαλή πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο