Μενού Κλείσιμο

Επαναπροκήρυξη θέσεων προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων

Επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις που δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα νόμιμα προσόντα και καλούνται εκπαιδευτικοί της εκάστοτε σχολικής μονάδας που δεν κατέχουν τα νόμιμα προσόντα των 8 διδακτικών ετών ή του ΤΠΕ (ή συναφούς τίτλου) να υποβάλουν αίτηση από 29/9/2023 έως 8/10/2023 από το υπηρεσιακό τους email στο mail@dipe.kor.sch.gr

Επαναπροκήρυξη κενών θέσεων

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο