Μενού Κλείσιμο

Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ανακοινώνει τον πίνακα δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις των υποδιευθυντών/ντριών των δημοτικών σχολείων στα οποία φοιτούν άνω των 120 και άνω των 270 μαθητές/τριες.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν προθεσμία για υποβολή έγγραφης ένστασης επί του πίνακα τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ήτοι έως και Τετάρτη 4/10/2023. Η έγγραφη ένσταση θα πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας (mail@dipe.kor.sch.gr) από το υπηρεσιακό email των υποψηφίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο