Μενού Κλείσιμο

Οριστικός πίνακας δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών / ντριών δημοτικών σχολείων

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ αλφαβητικά ανά σχολική μονάδα

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών

Οι δεκτοί/ές υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν στο/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής τους μονάδας, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων υποβάλλουν εγγράφως τη γνώμη τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης με email στο mail@dipe.kor.sch.gr (σύμφωνα με την παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών/ντριών)

Μετάβαση στο περιεχόμενο