Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

 

Η με απ7740/23-10-2023 (ΑΔΑ: ΡΟΚΥ46ΝΚΠΔ-ΞΝΖ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά (οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί) από την Τρίτη 24/10/2023 έως και την Παρασκευή 24/11/2023 συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο