Μενού Κλείσιμο

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους/στις εκπαιδευτικούς ότι στις 31/10/2023 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ και βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ. Το σύστημα teachers θα κλείσει για τους/τις εκπαιδευτικούς με τη λήξη της προθεσμίας και ουδεμία αλλαγή ή νέα αίτηση ή οριστικοποίηση αίτησης δεν θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Επισημαίνουμε εκ νέου ότι:

Πατήστε  ε δ ώ  για να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση

α) Όλοι/ες ανεξαιρέτως οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί του 2023, υποχρεούνται στην υποβολή οριστικοποιημένης αίτησης οριστικής τοποθέτησης

β) Όλες οι αιτήσεις που είναι σε κατάσταση “Προσωρινή αποθήκευση από εκπαιδευτικό” και δεν έχουν οριστικοποιηθεί με τη λήξη της προθεσμίας, ακυρώνονται.

γ) Οριστικοποιημένη είναι η αίτηση που έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το σύστημα teachers.

δ) Στην παρούσα φάση δεν δηλώνονται προτιμήσεις σχολικών μονάδων για τις αιτήσεις βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ.

ε) Η οριστικοποίηση της αίτησης μπορεί να γίνει κανονικά εφόσον είναι καταχωρισμένη η φετινή σας υπηρέτηση (το μόνο προαπαιτούμενο για την οριστικοποίηση)

στ) Η ανωτέρω προθεσμία αφορά μόνο τους/τις εκπαιδευτικούς. Η υπηρεσία μας θα ελέγξει όλες τις αιτήσεις και τις υπηρετήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας. Στις 21/11 θα αναρτηθεί πίνακας μορίων μετάθεσης για την κατηγορία “Μετάθεση εκτός ΠΥΣΠΕ” και θα δοθεί και προθεσμία για ενστάσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

ζ) Η προθεσμία για την ανάρτηση του πίνακα μορίων μετάθεσης δεν αφορά τις αιτήσεις βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ. Για την κατηγορία αυτή ο πίνακας θα αναρτηθεί σε επόμενη φάση (μετά τον Ιανουάριο)

η) Οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για τις αιτήσεις βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ θα οριστεί σε επόμενη φάση με εγκύκλιο της ΔΠΕ Κορινθίας.

θ) Εκπαιδευτικός που έχει υποβάλλει αίτηση για βελτίωση εντός ΠΥΣΠΕ και δεν δηλώσει σχολεία κατά την προθεσμία υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων, ακυρώνει ουσιαστικά την αίτησή του/της και θα παραμείνει στην οργανική του/της θέση. Αυτό δεν αφορά τους/τις νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς του 2023 που θα υποχρεούνται να δηλώσουν σχολικές μονάδες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο