Μενού Κλείσιμο

Προσλήψεις αναπληρωτών 29/11/2023

Update 30/11/2023: Toποθετήσεις αναπληρωτών – σχολεία ανάληψης υπηρεσίας


Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν την 29/11 θα υποβάλλουν τη δήλωση σχολικών μονάδων μέσω ΟΠΣΥΔ, την 30/11/2023. Το σχολείο τοποθέτησης θα σας κοινοποιηθεί με μήνυμα από το ΥΠΑΙΘΑ. Τα κενά που καταχωρίστηκαν στο ΟΠΣΥΔ θα τα δείτε ε δ ώ.

Με έντονη γραφή είναι το σχολείο τοποθέτησης (όπου η τοποθέτηση γίνεται σε άνω του ενός σχολείου). Στον πίνακα αναγράφεται ΝΑΙ στη στήλη “Σχολείο ανάληψης” και σε αυτό το σχολείο θα αναλάβετε υπηρεσία, όχι στη Διεύθυνση.

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης (δηλαδή Δευτέρα 4/12 ή Τρίτη 5/12). Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα δικαιολογητικά σας συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται AMΕΣΑ να ενημερώσει το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης και να αποστείλει email επιβεβαίωσης μέσω του myschool στον/στην εκπαιδευτικό. Μετά την παραλαβή του email επιβεβαίωσης, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής του/της στο anaplirotes.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης μέσω anaplirotes.gov.gr ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15:00 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας τους, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψή τους.

Πατήστε Ε Δ Ω για να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση

Για να δείτε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα σχετικά υποδείγματα αιτήσεων και εντύπων, πατήστε ε δ ώ 

Προσοχή:

  • Ολοι οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης και οι ΠΕ25 συμπληρώνουν τα υποδείγματα 2
  • Οι εκπαιδευτικοί ΔΥΕΠ, ΖΕΠ, ΠΕ06 για Νηπιαγωγεία, ΠΕ60 Γενικής συμπληρώνουν το υπόδειγμα 1
  • Οι εκπαιδευτικοί για σχολεία γενικής εκπαίδευσης ΠΕ70, ΠΕ11 και οι ΠΕ21 συμπληρώνουν το υπόδειγμα 3 (η πρόσληψη έγινε μέσω ΠΔΕ)

Όλα τα δικαιολογητικά σας τα υποβάλλετε στο σχολείο τοποθέτησης κατά την ανάληψη υπηρεσίας σας. Για διευκόλυνση της υπηρεσίας στην προεργασία των προσλήψεων παρακαλούμε να υποβάλλετε μέσω email στο espakor@dipe.kor.sch.gr μόνο το Δελτίο Απογραφής (με κενή την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας)

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα για την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλούμε να τις υποβάλλετε με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Ειδικά για τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΠΕ60 που προσλήφθηκαν στην Παράλληλη Στήριξη: Τα κενά που έχουν καταχωριστεί στο ΟΠΣΥΔ έχουν ένδειξη Α και Β προτεραιότητας. Στην περίπτωση που τα κενά Α προτεραιότητας δεν καλυφθούν λόγω μή ανάληψης ή άδειας εγκυμοσύνης κλπ, θα γίνει επανατοποθέτηση, με βάση τη σειρά πίνακα και τη σειρά προτίμησης σχολικών μονάδων. Π.χ. αν το Δ.Σ. Βέλου δεν καλυφθεί, τότε θα αφαιρεθεί από τα κενά ως μη δηλωθέν το 5ο Κορίνθου και η τοποθέτηση θα γίνει χειροκίνητα από τη Διεύθυνση εκ νέου για όσους είναι στη σειρά μετά τον/την εκπαιδευτικό που δεν ανέλαβε, με βάση τη σειρά που έχουν δηλώσει τα σχολεία, αγνοώντας την προτίμηση 5ο Κορίνθου, κ.ο.κ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο