Μενού Κλείσιμο

Υποβολή δηλώσεων πολυθεσίας – πολυαπασχόλησης

Αφορά μόνο μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς που απασχολούνται και σε άλλο φορέα του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων β’ εξαμήνου 2023: 10/2/2024.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στο mail@dipe.kor.sch.gr

Έγγραφο ΔΠΕ Κορινθίας 

Έντυπο δήλωσης πολυθεσίας

Εγκύκλιος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έντυπα και οδηγίες: https://www.elsyn.gr/el/node/1137

Μετάβαση στο περιεχόμενο