Μενού Κλείσιμο

Ενημερωτική συνάντηση για το καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα KIDS4ALLL

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024  οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας συμμετείχαν σε ενημερωτική συνάντηση με τους  καθηγητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Αστέρη Χουλιάρα και κ. Σωτήρη Πετρόπουλο, στον χώρο συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, οι οποίοι παρουσίασαν το καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα  KIDS4ALLL το οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.  Το  KIDS4ALLL (KEY INCLUSIVE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR LILFE LONG LEARNING) είναι ένα καινοτόμο έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon2020 Work Program SC6 με τίτλο «Europe in a Changing world – inclusive, innovative and reflective societies» και στοχεύει στη διευκόλυνση της εκπαίδευσης και ένταξης παιδιών-μεταναστών (ιδιαίτερα ασυνόδευτων ανηλίκων, προσφύγων και αιτούντων άσυλο) μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων εφαρμόζοντας τη μέθοδο της peer-to-peer μάθησης. Προβλέπει την ανάπτυξη ενός αριθμού καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως μια KIDS Learning Platform  και Learning Laboratories καθώς και την υλοποίηση ενός πλήθους δράσεων και εκδηλώσεων με κοινωφελείς οργανώσεις (στην Ελλάδα με την ΑΡΣΙΣ).Τα εκπαιδευτικά εργαλεία θα είναι διαθέσιμα στα σχολεία και σε κάθε οργανισμό τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

https://www.kids4alll.eu/project

https://www.facebook.com/kids4alll

Μετάβαση στο περιεχόμενο