Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22-3- 2024 έως και 1-4-2024 και ώρα 15:00.

Η με αρ. πρωτ. 29858/Η2/22-3-2024 πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638  εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο