Μενού Κλείσιμο

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε φορείς του 2024-2025

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί (πλην των νεοδιόριστων του 2023) που επιθυμούν να αποσπαστούν από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ ή σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος opsyd.sch.gr από 8/4/2024 έως και 17/4/2024 και ώρα 15:00

Τα έτη υπηρεσίας υπολογίζονται έως 31/8/2024 από τον προσωπικό φάκελο του εκπαιδευτικού στο myschool στο μενού “Χρόνοι υπηρεσίας” σε συνεργασία με τον/την διευθυντή/ντρια του σχολείου σας. Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη των εγκυκλίων του ΥΠΑΙΘΑ.

34880E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_2024-25

34882E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2024-2025

Μετάβαση στο περιεχόμενο