Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση για μετάταξη εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μεταταγούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της εγκυκλίου, έως 1/5/2024. 

Οι αιτήσεις μετάταξης (εκτός των αιτήσεων για Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία) θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της ΔΠΕ Κορινθίας: mail@dipe.kor.sch.gr

Οι αιτήσεις μετάταξης για Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία θα υποβληθούν μέσω του teachers.minedu.gov.gr 

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται να υποβληθούν αιτήσεις μετάταξης που αφορούν θέσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στα “κενά” στα παραρτήματα της πρόσκλησης.

ΡΖΩΑ46ΝΚΠΔ-Ξ2Λ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο