Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, εκτός αυτών των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.Π.), οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τοποθέτηση στις δεκατρείς (13) κενές θέσεις των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της παρούσας ήτοι, από την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 μέχρι την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024. (ΑΠ Φ.351.1/31/44210/Ε3/25-4-2024 και ΑΔΑ: ΨΔΕΣ46ΝΚΠΔ-121)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο