Μενού Κλείσιμο

Διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την αποτίμηση της έκτασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.) στο πλαίσιο του ν. 5029/23

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., διεξάγει έρευνα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 41207/ΓΔ4/18-04-2024 Υ.Α. (Β΄ 2404). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενισχύσουν τις υπάρχουσες παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών Ε.ΒΙ.Ε. σε εθνικό επίπεδο.

Αφορά μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης, γονείς και εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων Δημοτικών Σχολείων Ν.Κορινθίας

Ακολουθεί η εγκύλιος και τα σχετικά έντυπα.

48796_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡ_ΙΕΠ_ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΒΙΕ

ΣΥΝ_1_Δείγμα_ Έρευνας_Γεν κ Επαγ Εκπαίδευση_Δευτεροβάθμια

ΣΥΝ_2_Δείγμα_ Έρευνας_Γεν Εκπαίδευση_Πρωτοβάθμια

ΣΥΝ_3_Δείγμα_Έρευνας_ΣΜΕΑΕ_ΕΒΙΕ_Πρωτοβάθμια

ΣΥΝ_4_Δείγμα_Έρευνας_ΣΜΕΑΕ_Έρευνα ΕΒΙΕ_Δευτεροβάθμια

ΣΥΝ_5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο