Μενού Κλείσιμο

Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών

Απόφαση μονιμοποίησης εκπαιδευτικών

Σημειώνουμε ότι η μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα ολοκληρωθεί σταδιακά και θα γίνει για όλους όσους ολοκληρώνουν επιτυχώς την αξιολόγηση, αναδρομικά την ίδια ημερομηνία (ημερομηνία συμπλήρωσης 2 ετών από το ΦΕΚ διορισμού). Η ημερομηνία μονιμοποίησης δεν εξαρτάται από την ημερομηνία συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των σταδίων της αξιολόγησης.

Τα ανακοινωτήρια μονιμοποίησης της ανωτέρω απόφασης (και όλων των επόμενων) θα αποστέλλονται στα υπηρεσιακά email των εκπαιδευτικών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο