Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ78

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Τετάρτη 05/06/2024 έως και την Παρασκευή 28/06/2024 στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.

Η με αρ. πρωτ. 3772/04-06-2024 Πρόκληση (ΑΔΑ: ΨΩΕΙ46ΝΚΠΔ-5ΕΞ) εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο