Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2024-2025.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22-6-2024 έως και 28-6-2024 και ώρα 15:00.

Η με αρ. πρωτ. 70131/Η2/21-6-2024 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΠΞΠ46ΝΚΠΔ-8Γ0) εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο