Μενού Κλείσιμο

Δηλώσεις τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2024-2025

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ κρίθηκαν οι λειτουργικά υπεράριθμοι/ες εκπαιδευτικοί στα σχολεία που είχαν διαπιστωθεί υπεραριθμίες.

Οι υπεράριθμοι/ες εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης για τις σχολικές μονάδες της ίδιας ή των όμορων ομάδων (στην περίπτωση που δεν επαρκούν τα κενά στην ίδια ομάδα) από 1-10/7/2024 αποκλειστικά μέσω του υπηρεσιακού τους email (@sch.gr) προς το tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr αναγράφοντας στο θέμα “Δήλωση σχολείων υπεράριθμου/ης”. Δεν απαιτείται να στείλετε τη δήλωση σκαναρισμένη και υπογεγραμμένη εφόσον αποστέλλεται από το υπηρεσιακό σας email.

Προσοχή: Υποβολή αίτησης από ή σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα ληφθεί υπόψη. Μην υποβάλετε τις αιτήσεις σας σε πολλαπλές διευθύνσεις email παρά μόνο στην ανωτέρω χωρίς κοινοποίηση σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας. Αν δεν λάβετε αυτόματο email επιβεβαίωσης παραλαβής, έχετε κάνει κάποιο λάθος στο θέμα του μηνύματός σας.

Αναλυτικά αναφέρονται όλα τα κενά ΠΕ60 και ΠΕ70 στους πίνακες με τις λειτουργικές υπεραριθμίες. Στις περιπτώσεις που επαρκούν τα κενά στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορείτε να δηλώσετε κενά όμορης ομάδας.

Οι λειτουργικά υπεράριθμοι/ες εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν να δηλώσουν κενά της ίδιας ή όμορης ομάδας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ η οποία θα εξεταστεί με όλες τις αιτήσεις αποσπάσεων, με μόρια αποσπάσεων, χωρίς καμία προτεραιότητα. Επίσης, οι λειτουργικά υπεράριθμοι/ες εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν και δήλωση σχολείων υπεράριθμου και αίτηση απόσπασης (σε 2 ξεχωριστά email σύμφωνα με τις οδηγίες της κάθε διαδικασίας). Στην περίπτωση που υπεράριθμος/η εκπαιδευτικός υποβάλλει μόνο αίτηση απόσπασης θα εξεταστεί μόνο με τη διαδικασία των αποσπάσεων ακόμα κι αν στην αίτηση απόσπασής του/της περιλαμβάνει και σχολείο της ίδιας ομάδας στην οποία κρίθηκε υπεράριθμος/η.

Η πρόσκληση και οι οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο